send link to app

Testy na prawo jazdy C FULL2.07 usd

Zdajesz egzamin na prawo jazdy? Sprawdź czy jesteś gotowy!Aplikacja w pełnej wersji składa się z pełnej bazy 4000 pytań egzaminacyjnych.
Program Testy na prawo jazdy kat. C składa się z dwóch części (egzamin i baza lekcji). Część egzaminacyjna to losowo wybrany test z całego zakresu materiału. Część edukacyjna to przeglądanie pytań oraz weryfikacja poprawności odpowiedzi z poszczególnych działów.Pytania i przebieg egzaminu jest opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów.
Zasady przeprowadzania egzaminu
Egzamin polega na wskazaniu prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym i obejmuje:a) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym: – 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym: – 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Każde pytanie zawiera:a) jedną prawidłową odpowiedź;b) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości: – 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, – 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:a) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy podstawowej; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;b) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.